Zilverzand

Zilverzand wordt in de volksmond gebruikt voor een fijn wit zand met schitteringen.
Het is een zeer zuiver zand met een SiO2 gehalte van meestal 99 % en dus bijna geen verontreiniging. Het valt onder de noemer van kwartszand en is een belangrijk bestanddeel voor de glasfabricage.
Voor nadere informatie moet de rubriek kwartszand worden aangeklikt.